Διαφημιστικό μήνυμα

Ένα μικρό διαφημιστικό μήνυμα κερδίζει τις εντυπώσεις, γιατί λοιπόν να μην αναφέρετε το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα!!